Verenigingen / Stichtingen

Als vereniging of stichting bent u voor slechts € 50,– per jaar donateur van Stichting Kynologen Belangenbehartiging Nederland en kunt u gebruik maken van al onze aangeboden diensten.

DONATEURSREGLEMENT

Naam vereniging (verplicht)

Kamer van Koophandel (verplicht)

Naam secretaris (verplicht)

Straat en huisnummer (verplicht)

Postcode en woonplaats (verplicht)

Telefoon (verplicht)

Mobiel

Uw email (verplicht)

Soort vereniging

Rekeningnummer

Lid Raad van Beheer?

Hierbij verklaar ik op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met de Statuten en het Donateursreglement welke elders op deze website staan vermeld.