Persoonlijke donateurs

Als fokker, eigenaar, liefhebber en/of exposant bent u voor slechts € 25,– per jaar donateur van Stichting Kynologen Belangenbehartiging Nederland en kunt u gebruik maken van al onze aangeboden diensten.

DONATEURSREGLEMENT

Voornaam (verplicht)

Voorletters (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Straat en huisnummer (verplicht)

Postcode en woonplaats (verplicht)

Telefoon (verplicht)

Mobiel

Geboortedatum dd-mm-jjjj (verplicht)

Uw email (verplicht)

Ras

Rekeningnummer

Hierbij verklaar ik op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met de Statuten en het Donateursreglement welke elders op deze website staan vermeld.