Persoonlijke donateurs

Als fokker, eigenaar, liefhebber en/of exposant bent u voor slechts € 25,– per jaar donateur van Stichting Kynologen Belangenbehartiging Nederland en kunt u gebruik maken van al onze aangeboden diensten.

DONATEURSREGLEMENT

  Voornaam (verplicht)

  Voorletters (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  Straat en huisnummer (verplicht)

  Postcode en woonplaats (verplicht)

  Telefoon (verplicht)

  Mobiel

  Geboortedatum dd-mm-jjjj (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Ras

  Rekeningnummer

  Hierbij verklaar ik op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met de Statuten en het Donateursreglement welke elders op deze website staan vermeld.