Donateurs

U kunt zich als natuurlijk persoon (fokker, eigenaar, liefhebber en/of exposant) of als rechtspersoon (vereniging of stichting met volledige rechtsbevoegdheid) schriftelijk aanmelden als donateur van de Stichting. Hiervoor kunt u het aanmeldformulier op de website invullen.
De secretaris zal u het bestuursbesluit omtrent uw toelating zo spoedig mogelijk per e-mail toesturen.

Donateurs kunnen het donateurschap schriftelijk (per mail of per post) opzeggen. De opzegtermijn bedraagt één maand voor het einde van het kalenderjaar. Opzeggingen die daarna worden ontvangen kunnen pas per de vervaldatum van het daaropvolgende jaar verwerkt worden.

De jaarlijkse donatie bedraagt € 25,00 voor particulieren en € 50,00 voor verenigingen en stichtingen.

Als donateur kunt u gebruik maken van de diensten van de Stichting, ontvangt u de periodieke digitale nieuwsbrief voor donateurs en wordt u tijdens een jaarlijkse bijeenkomst geïnformeerd over de werkzaamheden welke de stichting verricht heeft.

Donateurs kunnen bovendien gebruik maken van de diensten van onze vakkundige advocaat. Donateurs die niet in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand kunnen zelfs tegen een voordelig tarief gebruik maken van zijn diensten. Wij werken samen aan uw zaak, dus u bent op juridisch gebied alsmede op kynologisch gebied verzekerd van gedegen hulp.

Voorstellen, adviezen en ideeën van donateurs zijn altijd van harte welkom, net zoals een extra donatie aan de stichting!

Download hier het: DONATEURSREGLEMENT